Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-15

Τα παρακάτω προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία είχαν υποβληθεί για το σχολικό έτος 2014-2015, δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλαν οι Δ/ντριες-Δ/ντές, Προιστάμενες-οι των σχολικών μονάδων, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 167127/Γ7-15/10/2014 της Δ/νσης Συμβουλευτικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


MH ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-15

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-15

Λαμβάνοντας υπόψη την 43η πράξη της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων) , τα οποία περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και υλοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015) στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας.....

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014-15

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-15

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων