Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ,Κυριακή 09/01/2022, μπορείτε να μεταβείτε στην έδρα του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, στον Πειραιά, επί της οδού Κουντουριώτου 89, στον 2ο όροφο, προκειμένου να παραλάβετε selftest μεταξύ 14.00μ.μ. και 17.00μ.μ.

  • Καιρός