Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΔΕ COVID 19

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΔΕ COVID 19 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ. 

  • Καιρός