ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2018-2019


ΕΙΣΟΔΟΣ
Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo helpdesk της μισθοδοσίας ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ στο e-mail :


oikonomb@sch.gr