Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Ο Ε.Ο.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στον Ε.Ο.Ε., από την έναρξη του…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από την 1η…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΕΕΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ που έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο…

ΔΙΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αρ. 1616/18-04-2023 Απόφαση Τοποθέτησης (ΑΔΑ: ΨΓΔΙ46ΜΤΛΗ-ΔΤΠ). Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Ενημερώνουμε τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που κλήθηκαν με την αρ. 002583/ΕΞ/2023 προσκλησή μας για οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) νεοδιορισθέντων, μετάταξης ή βελτίωσης θέσης…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κλήθηκαν με τις αρ. 2594/26-05-2023 και 2595/26-05-2023 προσκλήσεις μας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης τα παρακάτω: Το Υ.ΠΑΙ.Θ. κατέθεσε νέο αίτημα ενώπιον…

Πρόσκληση υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, ανάρτηση οργανικών κενών και γνωστοποίηση πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων Γενικής Αγωγής»

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν…