Μήνας: Ιανουάριος 2014

Έντυπα ΕΣΠΑ

Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014 Για τα παρουσιολογια της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 2», πατήστε εδώ. Για τα παρουσιολόγια της…