Ημέρα: 20 Ιουνίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘ 2014-2015

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2014-2015 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2014-2015 3. Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2014 4. Έντυπο αίτησης απόσπασης ενιαίο Π.Ε και Δ.Ε. για υπηρεσίες και φορείς 2014 5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ…