Μήνας: Νοέμβριος 2014

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΤΝΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΦΤ)

  Δείτε την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., που σχετίζεται με τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων, πατώντας εδώ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – Ζ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Για να δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, που αφορά την ίδρυση των Τάξεων Υποδοχής – Ζ.Ε.Π., για το σχολικό έτος 2014-2015, πατήστε εδώ και εδώ για…