Μήνας: Μάιος 2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης. Ανάρτηση οργανικών κενών ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Καλούνται οι Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές…

Προσωρινή ανακοίνωση μεταθέσεων/τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής εκτός του κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά. Πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά σε συνέχεια των αρ. 6551/13-05-21 και αρ. 6552/13-05-21 προσκλήσεων του Διευθυντή της ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά και κατόπιν της αριθμ. 13/26-05-2021 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε.…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν– στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη…

Ανάθεση Καθηκόντων Προσωρινών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων-21-05-2021

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 12/21-05-2021 Πράξη του ανακοινώνει: Ανάθεση καθηκόντων προσωρινών Προϊσταμένων σε αναπλήρωση των ορισθεισών επί θητεία Προϊσταμένων, για την εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων Για το σχετικό…

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ Για το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ