Ημέρα: 1 Ιουνίου 2021

Ανακοινοποίηση πίνακα οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 86 μετά την εξέταση ενστάσεων

H Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά σε συνέχεια της αρ. 7321/26-05-2021 πρόσκλησης του Διευθυντή της ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά και κατόπιν της αριθμ. 14/01-06-2021 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινοποιεί τον πίνακα οριστικής τοποθέτησης…

Προσωρινή ανακοίνωση μεταθέσεων/τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας).Πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά σε συνέχεια της αρ. 7322/26-05-2021 πρόσκλησης του Διευθυντή της ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά και κατόπιν της αριθμ. 14/01-06-2021 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά: Α. Ανακοινώνει…

Δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β και Γ φάση τοποθετήσεων) εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ11 και ΠΕ86

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Κλάδων ΠΕ05,ΠΕ11και ΠΕ86 του παρακάτω πίνακα που παρέμειναν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (Α΄ μεταθετική περιοχή) μετά την Α΄ φάση μεταθέσεων-τοποθετήσεων να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά…

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε εδώ το ΦΕΚ, της ΥΑ,  που αφορά την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειρσματικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2021-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ, τροποποίησης της ΚΥΑ, που…