Ημέρα: 4 Ιουνίου 2021

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επειδή κενώθηκαν θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή, για τα παρακάτω διθέσια…

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επειδή κενώθηκαν θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή, για τα παρακάτω διθέσια…

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής Α’, Β΄ και Γ’ φάσης και Ειδικής Αγωγής

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 15/04-06-2021 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής Α’, Β΄ και Γ’ φάσης και Ειδικής Αγωγής»

 Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 15/04-06-2021 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…