Ημέρα: 8 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ86 & ΠΕ91, ΠΕ61, ΠΕ71 για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2021-2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ79-01, ΠΕ86 & ΠΕ91, ΠΕ61, ΠΕ71 που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά…