Ημέρα: 10 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί τους Διευθυντές/-ντριες των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Προϊσταμένους/-ες των δημοσίων Νηπιαγωγείων, σε συνάντηση εργασίας με την παρακάτω θεματική : Ενημέρωση…