Μήνας: Ιούνιος 2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ86 & ΠΕ91, ΠΕ61, ΠΕ71 για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2021-2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ79-01, ΠΕ86 & ΠΕ91, ΠΕ61, ΠΕ71 που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά…

Εγκύκλιος Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των ΣΜΕΑΕ σχολικού έτους 2021-2022

Δείτε εδώ την εγκύκλιο, του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Παράλληλης στήριξης_στήριξης ΕΕΠ_στήριξης ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022

Δείτε εδώ την εγκύκλιο, του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την Παράλληλη στήριξη και την στήριξη με ΕΕΠ και ΕΒΠ, για το σχολικό έτος 2021-2022 Κατεβάστε τα παρακάτω σχετικά υποδείγματα : Νέο Υπόδειγμα…

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επειδή κενώθηκαν θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή, για τα παρακάτω διθέσια…

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επειδή κενώθηκαν θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή, για τα παρακάτω διθέσια…

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής Α’, Β΄ και Γ’ φάσης και Ειδικής Αγωγής

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 15/04-06-2021 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής Α’, Β΄ και Γ’ φάσης και Ειδικής Αγωγής»

 Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 15/04-06-2021 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Πειραιά- Παρασκευή 04.06.2021

Την Παρασκευή 04.06.2021 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με βασικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί των προσωρινών πινάκων οριστικών τοποθετήσεων /μεταθέσεων/βελτιώσεων θέσεων Π.Ε. Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ06 –…