Μήνας: Ιούλιος 2021

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

Ανακοινοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τον Κλάδο Μουσικών. Για την ανακοινοποιημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξημένων προσόντων Κλάδων Νομικής, Θετικών Επιστημών, Μηχανικών, Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ Για το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ

Χορήγηση εγγράφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 (ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Επικαιροποιώντας την ανάρτησή μας της 29ης Ιουνίου 2021 σας ενημερώνουμε πως τα έγγραφα απόλυσης αναπληρωτών σχολ. έτους 2020-2021 της ΔΙΠΕ  Πειραιά βρίσκονται ήδη  αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας (στις On-line εφαρμογές…

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης και αιτήσεων απόσπασης μελών εντός ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Για την πρόσκληση της Διεύθυνσης πατήστε εδώ Για το έντυπο τοποθέτησης/απόσπασης σε επεξεργάσιμη μορφή  πατήστε εδώ Για τον πίνακα λειτουργικών κενών ανά κλάδο και ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης και αιτήσεων απόσπασης μελών εντός ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Για την πρόσκληση της Διεύθυνσης πατήστε εδώ Για το έντυπο τοποθέτησης/απόσπασης σε επεξεργάσιμη μορφή  πατήστε εδώ Για τον πίνακα λειτουργικών κενών ανά κλάδο και ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ