Ημέρα: 13 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκληση, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών,…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Μέχρι τις 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 μπορούν να κάνουν αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Μέχρι τις 24 Αυγούστου και ώρα 15:00 μπορούν να κάνουν αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης…