Ημέρα: 20 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτιμήσεων ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ περιοχών Β’ και Γ’ Πειραιά και ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για τοποθέτηση στις περιοχές Β’ και Γ’ Πειραιά

Πρόσκληση Κενά Γενικής Αγωγής Β’ Πειραιά Κενά Γενικής Αγωγής Γ’ Πειραιά

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτιμήσεων ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02 περιοχής Α’ Πειραιά και ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 91.01, ΠΕ 91.02 ΚΑΙ ΠΕ 08 για τοποθέτηση στην περιοχή Α’ Πειραιά

Πρόσκληση Κενά κλάδων ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02 Α’ περιοχής Κενά κλάδου ΠΕ 08 Α’ περιοχής  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Η Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Πειραιά έχοντας υπόψη το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων…