Ημέρα: 24 Αυγούστου 2021

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης 1. λειτουργικά υπεράριθμων Γενικής Αγωγής-2. ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ Κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 79.01, ΠΕ 86 Α’ Πειραιά-3. ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ και αιτούντων απόσπαση εντός (πλην κλάδων ΠΕ 91.01, ΠΕ 91.02 και ΠΕ 08) για Α’

 -Υποβολή δηλώσεων προτίμησης λειτουργικά υπεράριθμων Γενικής Αγωγής -Υποβολή δηλώσεων προτίμησης ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ Κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 79.01, ΠΕ 86 περιοχής Α’ Πειραιά –…

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ λειτουργικά υπεράριθμων και αιτούντων ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά κατόπιν της αριθ. 20/24-08-2021 Πράξης του καλεί: α) τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 ΕΑΕ και ΠΕ 70 ΕΑΕ β) τους εκπαιδευτικούς ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αιτούντες…