Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.  01. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔΩ  02. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΩ  03. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΑΞΗ 26/24-09-2021

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 26/24-09-2021 Πράξη του ανακοινώνει: 1.  Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητές . Για…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΤΟ 19ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι.)

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις ΚΑΛΕΙ τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που επιθυμούν να αποσπαστούν κατά το διδακτικό έτος 2021-22 στο 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΑΞΗ 25/21-09-2021

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 25/21-09-2021 Πράξη του ανακοινώνει:   1.  Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή δημοτικού σχολείου. Για…

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 25/21-09-2021 Πράξη του ανακοινώνει:   1.  Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή δημοτικού σχολείου. Για…

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 25/21-09-2021 Πράξη του ανακοινώνει: 1.  Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή δημοτικού σχολείου. Για το…