Ημέρα: 24 Μαΐου 2022

Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Τοποθετήσεων/Μεταθέσεων/Βελτίωσης Θέσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 27/05/2022 -Προσδιορισμός Οργανικών Κενών Γενικής Αγωγής -Προσδιορισμός Οργανικών Κενών Ειδικής Αγωγής -Καθορισμός Ειδικών Κατηγοριών Μετάθεσης -Ανάρτηση πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών…