Μήνας: Ιούνιος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης θέσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Κατόπιν διευκρινίσεων που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για τα κάτωθι: «Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2022-2023

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος…

Εγκύκλιος: Υπηρεσιακά ζητήματα λήξης διδακτικού έτους 2021-2022

Σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν οριστικά, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα…

Χορήγηση εγγράφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα τα οποία αφορούν την υπηρέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευσης Πειραιά κατά το σχολικό έτος…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Απρίλιο 2022. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε  ΩΧΧΗ46ΜΤΛΗ-Ο0Δ