Ημέρα: 1 Ιουνίου 2022

Ανακοινοποιημένοι Πίνακες Μορίων μετάθεσης/βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πειραιά κατόπιν της υπ. αριθμ. 12/31-05-2022 Πράξης του δημοσιεύει ανακοινοποιημένους πίνακες μορίων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης. Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Ειδικής Αγωγής…