Ημέρα: 3 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση προσωρινών Πινάκων μεταθέσεων/τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά- Υποβολή ενστάσεων

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 13/03-06-2022 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά: Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ