Ημέρα: 10 Ιουνίου 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Απρίλιο 2022. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε  ΩΧΧΗ46ΜΤΛΗ-Ο0Δ

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , Α’, Β΄ και Γ’ φάσης

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά  με την αριθ. 17/10-06-2022 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’  Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…