Ημέρα: 16 Ιουνίου 2022

Χορήγηση εγγράφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα τα οποία αφορούν την υπηρέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευσης Πειραιά κατά το σχολικό έτος…