Ημέρα: 17 Ιουνίου 2022

Εγκύκλιος: Υπηρεσιακά ζητήματα λήξης διδακτικού έτους 2021-2022

Σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν οριστικά, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα…