Ημέρα: 23 Ιουνίου 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης θέσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Κατόπιν διευκρινίσεων που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για τα κάτωθι: «Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος…