Μήνας: Ιούλιος 2022

Π ρ ό σ κ λ η σ η: “Υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ”

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ Για το έντυπο δήλωσης, πατήστε εδώ Για τους πίνακες σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες, πατήστε εδώ  

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 91715/Ε1/22-7-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της αριθμ. 92086/Ε1/25-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79 Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προς/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, καλούνται…

Χαιρετισμός του Διευθυντή Εκπαίδευσης

Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι, Συνεργάτιδες / Συνεργάτες, Εάν ο Αριστοτέλης είχε δίκιο όταν έλεγε ότι Θα έπρεπε να μετράμε το χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς, σίγουρα υπηρέτησα ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας…

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

Ανακοινοποίηση πρόσκλησης ως προς τις κενές θέσεις. Για την ανακοινοποιημένη πρόσκληση πατήστε εδώ Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ  Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ Για το παράρτημα κενών θέσεων πατήστε…

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑE της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ Για τον πίνακα λειτουργικών κενών πατήστε εδώ Για τον πίνακα λειτουργικών κενών σε μορφή excel πατήστε  εδώ Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ