Ημέρα: 29 Ιουλίου 2022

Π ρ ό σ κ λ η σ η: “Υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ”

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ Για το έντυπο δήλωσης, πατήστε εδώ Για τους πίνακες σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες, πατήστε εδώ