Μήνας: Αύγουστος 2022

NEO:Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: Πίνακες κατάταξης νεοδιόριστων και Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά»

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 14269/31-08-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 23/31-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει πίνακα κατάταξης και τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων…

Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: Ανακοίνωση τοποθετήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι είχαν κριθεί ως υπεράριθμοι με την πράξη 21/24-08-2022 ΠΥΣΠΕ Πειραιά»

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 14267/31-08-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 23/31-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60…

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι νεοδιορισθέντες/νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί και οι αποσπασμένοι/ες από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που δεν τοποθετηθούν στην Α’ φάση τοποθετήσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 01/09/2022 στην…

Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιορισθέντων και τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά λειτουργικά υπεράριθμων, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και αιτούντων ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

     Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.: Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ.  14073/30-08-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 22/30-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε.,…

Σημαντική Ανακοίνωση-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά

Σας ενημερώνουμε ότι η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ, ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και αιτούντων ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ…

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – εκτός ΠΕ05 και ΠΕ07

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: -Τους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής –Τους ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής -Τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και αιτούντες…

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: –Τους ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ , ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ της ΔΠΕ Πειραιά και αιτούντες ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής Κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07  να δηλώσουν τις…

Αυτοδίκαιη παράταση άσκησης καθηκόντων Διευθυντών/Υποδιευθυντών Δημ. Σχολείων και Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημ. Σχολείων -Ανάθεση προσωρινών καθηκόντων Διευθυντών/Υποδιευθυντών Δημ. Σχολείων

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε, εδώ