Ημέρα: 24 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Υποβολή Δήλωσης Σχολικών Μονάδων

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά κατόπιν της αριθ. 21/24-08-2022 Πράξης του καλεί τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: α) λειτουργικά υπεράριθμους, β) νεοδιορισθέντες στη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά με το ΦΕΚ 1928/16-08-2022 τ. Γ΄ και…

Ανακοίνωση πίνακα Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά κατόπιν της αριθ. 21/24-08-2022 Πράξης του ανακοινώνει πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Κλάδων  ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ Για την ανακοίνωση, πατήστε εδώ. Για τον πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων…