Ημέρα: 31 Αυγούστου 2022

NEO:Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: Πίνακες κατάταξης νεοδιόριστων και Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά»

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 14269/31-08-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 23/31-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει πίνακα κατάταξης και τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων…

Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: Ανακοίνωση τοποθετήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι είχαν κριθεί ως υπεράριθμοι με την πράξη 21/24-08-2022 ΠΥΣΠΕ Πειραιά»

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 14267/31-08-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 23/31-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60…

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι νεοδιορισθέντες/νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί και οι αποσπασμένοι/ες από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που δεν τοποθετηθούν στην Α’ φάση τοποθετήσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 01/09/2022 στην…