Ημέρα: 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/15-09-2022 ΠΥΣΠΕ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Μονοθέσιων  Νηπιαγωγείων και προσωρινών Προϊσταμένων Για τον πίνακα πατήστε εδώ Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 Για τον πίνακα πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 6/15-09-2022 ΠΥΣΠΕ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων κατ΄αναπλήρωση μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 Για…