Ημέρα: 20 Σεπτεμβρίου 2022

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής- ΠΕ70 Δ Φάση Τοποθετήσεων

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 19069/20-09-2022 απόφασή της, ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτηση  νεοδιόριστης εκπαιδευτικού ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ) Β΄ περιοχής διορισμού της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά (Δ ΦΑΣΗ). Για…