Μήνας: Δεκέμβριος 2022

Σημαντική Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β΄ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, από τις 20 στις 32 ημέρες. Κατά…

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ Για το Παράρτημα (προκηρυσσόμενες θέσεις) πατήστε εδώ Για το έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών πατήστε εδώ Για τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση υποψηφίου…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ.: 126423/Ε4/14-10-2022 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, ανακοινώνει τον Πίνακα των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ κατά κατηγορία στον οποίο περιέχονται το ονοματεπώνυμο, ο…

26091 Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Ανακαλύπτοντας τα ίχνη των προσφύγων του 1922 μέσα από τα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου της ETE»

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη,  σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄, Γ΄ Αθήνας  και Ανατολικής Αττικής, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων Πολιτιστικών…