Ημέρα: 27 Δεκεμβρίου 2022

Σημαντική Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β΄ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, από τις 20 στις 32 ημέρες. Κατά…