Ημέρα: 21 Φεβρουαρίου 2023

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά προσωρινούς πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ.…