Ημέρα: 7 Μαρτίου 2023

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών/ντριών ΔΠΕ Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά αναμορφωμένο πίνακα των υποψήφιων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της  Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄6141) Υπουργικής…