Ημέρα: 9 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α., όπως ισχύει, καλεί τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, οι οποίοι/ες έγιναν δεκτοί/ες στη διαδικασία…