Μήνας: Μάρτιος 2023

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α., όπως ισχύει, καλεί τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, οι οποίοι/ες έγιναν δεκτοί/ες στη διαδικασία…

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά ανακοινώνει το ΦΕΚ 65 τεύχος Β/12-01-2023  με την κατανομή των θέσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης επισημαίνοντας ότι στη Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά  στη στήλη έξι(6)…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Φεβρουάριο 2023.Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε   02 646Λ46ΜΤΛΗ-ΜΦΜ.

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών/ντριών ΔΠΕ Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά αναμορφωμένο πίνακα των υποψήφιων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της  Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄6141) Υπουργικής…

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7…