Μήνας: Μάιος 2023

ΔΙΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αρ. 1616/18-04-2023 Απόφαση Τοποθέτησης (ΑΔΑ: ΨΓΔΙ46ΜΤΛΗ-ΔΤΠ). Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Ενημερώνουμε τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που κλήθηκαν με την αρ. 002583/ΕΞ/2023 προσκλησή μας για οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) νεοδιορισθέντων, μετάταξης ή βελτίωσης θέσης…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κλήθηκαν με τις αρ. 2594/26-05-2023 και 2595/26-05-2023 προσκλήσεις μας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης τα παρακάτω: Το Υ.ΠΑΙ.Θ. κατέθεσε νέο αίτημα ενώπιον…

Πρόσκληση υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, ανάρτηση οργανικών κενών και γνωστοποίηση πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων Γενικής Αγωγής»

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν…

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) νεοδιορισθέντων, από μετάταξη ή βελτίωση θέσης εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πειραιά

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που α) ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης  και β) οι νεοδιόριστοι/ες  εντός της Διεύθυνσης Π.Ε.Πειραιά, να υποβάλουν τις προτιμήσεις τους…

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) 2022-2023

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, διά των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη, Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη, Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς…

Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) 2022-2023

Σύμφωνα με την  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ , Α.Π. Φ11/126281/Δ7 / 14-10-2022 ,  με θέμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος…