Ημέρα: 30 Μαΐου 2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Ενημερώνουμε τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που κλήθηκαν με την αρ. 002583/ΕΞ/2023 προσκλησή μας για οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) νεοδιορισθέντων, μετάταξης ή βελτίωσης θέσης…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κλήθηκαν με τις αρ. 2594/26-05-2023 και 2595/26-05-2023 προσκλήσεις μας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης τα παρακάτω: Το Υ.ΠΑΙ.Θ. κατέθεσε νέο αίτημα ενώπιον…