Μήνας: Ιούνιος 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά. Πρόσκληση για υποβολή αίτησης διόρθωσης

Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,…

NΕΟ: Χορήγηση εγγράφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα τα οποία αφορούν την υπηρέτηση και απόλυση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατά το σχολικό…

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024»

Αφορά σε αναπληρωτές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 16-6-2023 και λήγει 26-6-2023 και ώρα 15.00. Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

«Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024»

Αφορά σε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-6-2023 έως και 23-6-2023 και ώρα 15:00. Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2023-2024

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά…

Ανάλήψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Οδηγίες για ανάληψη υπηρεσίας ΔI.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Έντυπο αρ. 1 ανάληψης από μετάθεση Έντυπο αρ. 2 ανάληψης νεοδιόριστου/ης  

Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων που τοποθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1853/18-04-2023  (ΑΔΑ: 9ΛΥΜ46ΜΤΛΗ-2ΘΠ) Απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε.  Πειραιά, από τη Δευτέρα  19 Ιουνίου 2023  έως και την Τετάρτη…

Πρόσκληση εγγεγραμμένων στον τελικό αξιολογικό πίνακα Διευθυντών/ντριών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης στις εναπομείνασες κενές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ Για την αίτηση πατήστε εδώ