Μήνας: Σεπτέμβριος 2023

Συμπληρωματικές Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 24/26-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, αποσπά και τοποθετεί προσωρινά τους κάτωθι εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 ως ο συνημμένος πίνακας: Για να δείτε τον…

Ανακοίνωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06-ΠΕ08 και ΠΕ11

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κατόπιν της αρ. 25/26-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει: Πίνακες συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου ΜΟΝΙΜΩΝ εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ06-ΠΕ08 και ΠΕ11 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους…

Ημερίδα: «Εκπαιδευτικός λογοτεχνικός-ιστορικός περίπατος στην Πλάκα»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Β. Αρβανιταντώνη, Γ. Βούλγαρη, Μ. Καμπέρη,   και σε συνεργασία  με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, διοργανώνει  ημερίδα για τους/τις…

Ανακοίνωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79- ΠΕ86

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά , κατόπιν της αρ. 23/22-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει: Πίνακες συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου ΜΟΝΙΜΩΝ εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ79-ΠΕ86 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο…

Πρόσκληση συμμετοχής με εισήγηση στην ημερίδα: «2013 – 2023, δέκα χρόνια συνεργασίας της ΕΦΑΠΝ με τις Σχολικές Δραστηριότητες Π.Ε. Πειραιά»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων,  και σε συνεργασία  με την  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (ΕΦΑΠΝ), προτίθεται να διοργανώσει  ημερίδα, το Σάββατο  21 Οκτωβρίου 2023…

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά,  διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη, Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη και Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος(Ν.Μ.Ε.) διοργανώνει επιμορφωτικό…

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ (Ορθή επανάληψη) Για το έντυπο αίτσησης, πατήστε εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ Για τις σχολικές μονάδες, πατήστε εδώ

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν…