Ημέρα: 5 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ11 και ΠΕ08 αποσπασμένων στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά και αιτούντων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 15/05-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08 και ΠΕ11, αποσπασμένων στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά και αιτούντων…

Παράταση θητείας υπηρετούντων εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π.Ε.

Για να διαβάσετε την απόφαση για την παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2024 πατήστε ΕΔΩ Για να ανοίξετε τους πίνακες με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με…

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ. Υποδείγματα Πρόταση διορισμού ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού ΙΔΑΧ Πρόταση διορισμού αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού ιδιωτικής Πρόταση ορισμού Διευθυντή/τριας και Υποδιευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας Πρόταση ορισμού Προϊσταμένου/ης σχολικής…