Ημέρα: 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 18/08-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει την τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ως ο συνημμένος πίνακας.…