Ημέρα: 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β- ΠΕΙΡΑΙΑ Δ ΦΑΣΗ

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 19/11-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά (Δ΄ Φάση). Για να δείτε…

Ανακοίνωση τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 19/11-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει την τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ως ο συνημμένος πίνακας.…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ κλ. ΠΕ70 της Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ – Δ’ ΦΑΣΗ

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: Τους παρακάτω ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70 της περιοχής Β’ Πειραιά, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά κατά τη Γ’ Φάση, να δηλώσουν…