Ημέρα: 12 Σεπτεμβρίου 2023

Συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 20/12-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει πίνακα σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ91 που δεν συμπληρώνουν…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ κλ. ΠΕ70 της Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ – Ε’ ΦΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: Τους παρακάτω ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70 της περιοχής Β’ Πειραιά, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά κατά τη Δ’ Φάση, να δηλώσουν…