Ημέρα: 15 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Α΄ Β΄ Γ΄ Πειραιά) κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79- ΠΕ86 και ΠΕ 08 (Β΄ Πειραιά)

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: Τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς (Α΄, Β΄, Γ Πειραιά), κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79-ΠΕ86 και (Β’ Πειραιά) ΠΕ08 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο για το σχολικό έτος…