Ημέρα: 19 Σεπτεμβρίου 2023

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ (Ορθή επανάληψη) Για το έντυπο αίτσησης, πατήστε εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ Για τις σχολικές μονάδες, πατήστε εδώ

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν…